SẢN PHẨM TÔM GIỐNG - TÔM BỐ MẸ

Thủy sản Hưng Phát Bio cung cấp các loại tôm giống, tôm bố mẹ chất lượng cao, tôm khoe, không bệnh.